Tin Tức Việt Nam

Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương © Lao Động Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.

Chiều 3.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, từ 0h ngày 3.3, khi kết thúc thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, tại Hải Dương giải thể tổng số 621 chốt kiểm soát dịch (gồm: 23 chốt cấp tỉnh, 78 chốt cấp huyện và 520 chốt cấp xã).

Cùng với đó, cũng từ 0h ngày 03.3, trên địa bàn toàn tỉnh giảm 46 vùng cách ly (ở các cấp độ: huyện, xã, thôn, khu, cụm dân cư…) nơi có F0 và các ca nghi nhiễm; giảm 8 khu cách ly y tế tập trung. Hiện còn 53 vùng cách ly, 69 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại KCN Đại An đang hoạt động trong ngày 3.3. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương © Được Lao Động cung cấp Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại KCN Đại An đang hoạt động trong ngày 3.3. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh giữ nguyên 266 chốt với 467 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ 0h ngày 3.3 (trong đó có: 7 chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã).

Cùng với đó, điều chỉnh nhiệm vụ của 7 chốt liên ngành cấp tỉnh giữ nguyên (4 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng, 3 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Kim Thành). Cụ thể, Công an tỉnh cử cán bộ làm chốt trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người, phương tiện ra, vào khu công nghiệp thực hiện các quy định về phòng chống dịch, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 3 tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường tuyên truyền để nhân dân không lơ là, chủ quan trong tình hình mới, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Bài Viết Mới

Source by: MSN


Facebook Google twitter
Tags: Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3