Tin Tức Việt Nam

© Lao Động

Từ ngày 1.7.2021, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực sẽ có sự điều chỉnh về công nhận người có công với cách mạng.

Một trong số những nội dung được pháp lệnh đề cập đến là những trường hợp sẽ không được xem xét công nhận có công với cách mạng (tại Điều 53).

Cụ thể, không xem xét công nhận người có công với cách mạng với các trường hợp sau đây:

- Tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước; đào ngũ, phản bội, chiêu hồi; đang chấp hành án phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo, tù chung thân, tử hình hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân.

- Chết, bị thương, bị bệnh do tự mình gây ra; vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị; do tai nạn không phải do hành vi của đối tượng phạm tội gây ra.

Đồng thời, không xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đối với người bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 54 của Pháp lệnh, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi sẽ bị tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị phạt tù có thời hạn thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

2. Người xuất cảnh trái phép, mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi trong thời gian xuất cảnh, mất tích.

3. Người có công với cách mạng mà tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước; đào ngũ, phản bội, chiêu hồi thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi.

4. Người phạm tội thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân, tử hình thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

5. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bị khai trừ ra khỏi Đảng thì bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bị khai trừ;

6. Người có công với cách mạng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều này vi phạm tội do lỗi cố ý thì thân nhân của họ cũng bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

Người có công với cách mạng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này thì thân nhân của họ cũng bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi.

Cùng với quy định những trường hợp không được xét công nhận người có công với cách mạng, tại Điều 3 Pháp lệnh 2020 còn bổ sung thêm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Các đối tượng này gồm: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31.12.1993 và người hưởng chính sách như thương binh sẽ là đối tượng được bổ sung mới.

Bài Viết Mới

Source by: MSN


Facebook Google twitter
Tags: Nhiều điều chỉnh về công nhận người có công với cách mạng từ tháng 7.2021